به نام خداوند بخشنده و مهربان

 

 سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی ، مهندسی برق - مخابرات (گرایش تخصصی سیستم یا مجموعهICT،)

 

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی ، مهندسی برق - مخابرات  (کلیه گرایشها ی تخصصی)